• Tvá cestak maturitě
  • Tvá možnostna Vyšší odborné škole
  • Tvá volbajazykového vzdělání

Adaptační kurz tříd 1. A a 1. C – doplatek

Prosíme žáky tříd 1. A a 1. C, kteří se ve dnech 9. – 11. 9.
2019 zúčastní adaptačního kurzu ve Svatošských skalách, aby zaplatili doplatek
ve výši 900,-kč nejpozději do středy 4.9.2019.

<!--...

Přihlášky do kurzů

Přihlášky do jazykových kurzů pro školní rok 2019/2020 přijímáme do 6. 9. 2019.

2. kolo přijímacího řízení VOŠ

Uzávěrka přihlášek v 2. kole přijímacího řízení na VOŠ CR je do 26. září 2019.